INWESTUJ W ŁODZI
INWESTUJ W ŁODZI

Ludzie

  • Łódź jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce (293,2 km2) oraz trzecim pod względem liczby mieszkańców (ok. 700 tys. osób).  Wysoka liczba ludności w wieku produkcyjnym (ponad 60% ludności Miasta) oraz wysoka liczba studentów, stanowią potencjał społeczno-ekonomiczny świetnie wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy.

 

  • Łódź posiada duże zasoby absolwentów wykształconych w pożądanych przez pracodawców dziedzinach przy konkurencyjnych kosztach zatrudnienia w porównaniu z innymi lokalizacjami w Polsce.

 

  • Znajdują się tu 19 uczelni wyższych, zarówno państwowe, jak i prywatne. Najważniejsze państwowe ośrodki akademickie to Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny. Dodatkowo, w większych miastach województwa łódzkiego znajduje się jeszcze 10 uczelni (Pabianice, Zgierz, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Zduńska Wola, Skierniewice, Łowicz, Sieradz, Kutno).

 

  • Ponad 74 tys. studentów uczy się w Łodzi, a mury łódzkich uczelni opuszcza rokrocznie około 20 tys. absolwentów.

 

  • Aby sprostać oczekiwaniom pracodawców łódzkie uczelnie oferują studia w językach angielskim, m.in. w zakresie specjalizacji American Studies and Mass Media czy International Marketing Management, i francuskim. Miasto kładzie ponadto duży nacisk na utrwalanie pozytywnych relacji między biznesem a nauką, a w rezultacie współpracy między tymi trzema stronami powstały np. kierunki studiów, które kształcą specjalistów w dziedzinach pożądanych przez pracodawców w mieście – m.in. SSC/BPO i IT. 

 

  • Dzięki ŁKA i silnym powiązaniom między miastami, Łódź posiada dostęp do dużego zaplecza pracowników z całego regionu – blisko 1,2 mln. osób w promieniu 30 km.
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=