INWESTUJ W ŁODZI
INWESTUJ W ŁODZI

Nowe Centrum Łodzi

Nowe Centrum Łodzi to jeden z kluczowych elementów projektu rewitalizacji śródmieścia, mającym na celu ponowne odkrycie piękna „Łodzi nieodkrytej”. Śródmieście Łodzi, silnie związane z upadkiem przemysłu tekstylnego, stało się miejscem wymagającym ożywienia, uatrakcyjnienia i nadania mu nowych funkcji. Blisko 100ha ziemi w sercu miasta jest przedmiotem szeroko zakrojonych działań, mających w zamyśle przywrócenie dawnego blasku, a w efekcie tych, zachodzących już, zmian powstanie miejsce o nowej jakości dla mieszkańców i odwiedzających.

Wśród elementów, które składają się na Nowe Centrum Łodzi jest m.in. zrewitalizowana była elektrownia EC-1. Wyjątkowy charakter miejsca, nawiązujący w pełni do przemysłowej przeszłości miasta, pozwala na wykorzystanie możliwości, które ono stwarza, przy jednoczesnym przeznaczeniu go na funkcje związane z nowoczesnymi technologiami, m.in. planetarium, czy kino 3D.


Innym elementem jest nowy podziemny dworzec Łódź Fabryczna, który stanie się częścią multimodalnego węzła komunikacyjnego, łączącego w samym centrum miasta transport kolejowy, autobusowy dalekobieżny, komunikację miejską oraz transport samochodowy. Inwestycja zakłada także przebudowę systemu dróg wokół dworca, co da Łodzi szansę na stanie się jednym z najlepiej skomunikowanych ośrodków w kraju.

Nowe Centrum Łodzi to 50 wzajemnie ze sobą powiązanych przedsięwzięć, o łącznej wartości ok. 4,7 mld zł. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla NCŁ 19,92% jego przestrzeni ma mieć funkcje usługowe, 46,47% - funkcje biurowe, 19,00% - funkcje mieszkalne, a 13,01% - ma pełnić funkcje hotelowe.

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=