INWESTUJ W ŁODZI
INWESTUJ W ŁODZI

Zachęty dla inwestorów

Łódzka strategia przyciągania inwestorów została dostrzeżona przez fDi Intelligence, sekcję Financial Times zajmującą się bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Łódź zajęła pierwsze miejsce w kategorii FDI Strategy rankingu Polish Cities of the Future 2015/16. FDI Strategy była jedyną, spośród sześciu, kategorią jakościową, w ramach której wybrano najbardziej atrakcyjną strategię przyciągania biznesu – spośród 31 zgłoszeń. Panel sędziów, złożony z ekspertów, docenił zachęty dla inwestorów, które oferuje miasto, a także był pod wrażeniem poszczególnych inicjatyw, które są w nim prowadzone.

 

W 2017 r. miasto zostało nagrodzone przez Eurobuild CEE wyróżnieniem w kategorii Most Investor-Friendly City podczas dorocznej Gali Eurobuild Awards 2017.

 

Każdy strategiczny inwestor w Łodzi może liczyć na kompleksową pomoc w przeprowadzeniu inwestycji dzięki pomocy dedykowanego danemu projektowi Opiekunowi z Biura Obsługi Inwestora i Współpracy  z Zagranicą.


Zebranie podstawowowych informacji

 • dane dotyczace zasobów ludzkich w Łodzi
 • dostpna powierzchnia biurowa
 • niezbędne pozwolenia
 • pomoc publiczna, informacje dotyczące finansowania inwestycji

Nieruchomości

 • wsparcie przy wyborze lokalizacji
 • przygotowanie oferty dotyczacej biurowców, dostępnej powierzchni i kosztów
 • umawianie wizyt w biurowcach

Rekrutacja

 • kontakt i organizacja spotkań z: uniwersytetami, biurami karier, agencjami rekrutacyjnymi, urzędami pracy

Organizacja i współpraca z Urzędem

 • organizacja wizyty w Mieście
 • spotkania z Prezydentem
 • spotkania z reprezentantami urzędu
 • wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego

Wsparcie w kampanii PR

 • organizacja konferencji prasowych
 • umieszczenie informacji o firmie w ulotkach promujących miasto w trakcie konferencji, targów branżowych i targów pracy
 • miejsce na stronie www.invest.lodz.pl

 

W ramach współpracy miasta z biznesem i uczelniami, biorąc pod uwagę potencjał drzemiący w młodych ludziach, powstał program Młodzi w Łodzi, mający na celu zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta sprzyjającego rozwojowi zawodowemu. Realizatorem programu jest Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami realizuje inicjatywy programu, m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych. W ramach programu współpracuje aktywnie już ponad 130 łódzkich firm oraz trzy największe łódzkie uczelnie publiczne: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 

Za pośrednictwem portalu www.praktyki.lodz.pl młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w najlepszych łódzkich firmach. Strona pozwala na bezpłatne umieszczanie swojego CV jak i przeglądanie ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawców.

 

Szeroką gamę przywilejów oferuje także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Prowadząc działalność gospodarczą na terenie ŁSSE inwestor korzysta z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych, może także być zwolniony z podatku od nieruchomości. Poziom wsparcia jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i sięga nawet 55% w przypadku małych firm.

 

 

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=