INWESTUJ W ŁODZI
INWESTUJ W ŁODZI

Misje gospodarcze

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Łodzi  ma przyjemność zaprosić  przedsiębiorców z regionu łódzkiego, reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw, działających w regionalnych inteligentnych specjalizacjach do udziału w misjach gospodarczych organizowanych w ramach projektu pt. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kierunki planowanych misji:

Najbliższe misje zaplanowane są na IV  kwartał 2017:


Francja – 6-9 listopada 2017 r.


Szwecja – 26-29 listopada 2017 r.


Niemcy – 3-6 grudnia 2017 r.Celem Misji jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego, działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach, a partnerami zagranicznymi. W szczególności celem Misji będzie nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami sektora MŚP z województwa łódzkiego oraz zagranicznymi przedsiębiorcami i instytucjami zainteresowanymi ofertami eksportowymi podmiotów gospodarczych z województwa łódzkiego, a także prezentacja potencjału gospodarczego regionu łódzkiego.


W ramach organizacji Misji Miasto Łódź pokrywa koszty organizacji spotkań biznesowych, służących promocji regionu łódzkiego na rynkach zagranicznych, w których będą brali udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Miasta Łódź. Na każdą misję przypada 20 spotkań, tj. 4 spotkania na jedną firmę z regionu łódzkiego. Spotkania są umawiane przez firmę  Ageron Polska.

Do pobrania:

określający :
a. Cele uczestnictwa w Misji,
b. Zasady zgłaszania uczestnictwa,
c. Koszty udziału przedsiębiorcy w Misji,
d. Kryteria oraz sposób oceny wniosków o uczestnictwo,
e. Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.Formularz deklaracji uczestnictwa należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: boi@uml.lodz.pl

z dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „Zgłoszenie – misje wyjazdowe”Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 października 2017 r. o godz. 23:59.
 
Wszelkich informacji dotyczących Państwa udziału w powyższych wyjazdach udzielają:

Agnieszka Brzękowska – tel: 042 638 59 37, email: a.brzekowska@uml.lodz.pl (Francja)
Aleksandra Cebelińska – tel. 042 638 46 09, email: a.cebelinska@uml.lodz.pl (Szwecja)
Mateusz Sipa – tel. 042 638 59 01, email: m.sipa@uml.lodz.pl (Niemcy)

Lista firm zakwalifikowanych na misje gospodarcze do Francji, Szwecji i Niemiec.

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=