INWESTUJ W ŁODZI
INWESTUJ W ŁODZI

Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.

Tytuł projektu: Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj

Cel projektu: Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.  

Lata realizacji projektu: 2016 – 2018

Budżet projektu: 1 681 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 428 850,00 PLN (85% wartości ogółem)

Przewidziane działania:

Projekt będzie wspierał następujące przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym:
1) promocja miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych itp.,
2) promocja miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm,
3) promocja miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne.

Projekt jest zgodny z celami realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W wyniku realizacji projektu miasto planuje przeprowadzenie szeregu działań promocyjnych mających na celu skłonienie jak największej ilości firm/osób opiniotwórczych do odwiedzenia naszego miasta, co w konsekwencji ma przełożyć się na wzrost liczby inwestycji. Wciąż poza granicami Polski rozpoznawalność Łodzi jest niewielka. Dlatego projekt obejmuje organizację działań promocji gospodarczej oraz w prasie branżowej ogólnopolskiej, także o zasięgu międzynarodowym i na portalach internetowych w Europie. Wszystkie wspomniane działania mają zachęcać do odwiedzenia Łodzi oraz poznania jej oferty inwestycyjnej. Ważnym punktem realizowanego programu będzie kooperacja z instytucjami otoczenia biznesu z województwa, kraju i zagranicy.

Realizacja projektu będzie wpływać korzystnie na rozwiązanie następujących problemów:
- niezadowalający poziom wiedzy o ofercie biznesowej łódzkiego sektora MŚP,
- niezadowalający poziom wiedzy o ofercie inwestycyjnej miasta,
- niewystarczająca promocja gospodarcza miasta i regionu,
- zbyt mała aktywność łódzkich firm poza granicami kraju,
- przewaga konkurencyjna innych, dużych miast.

Biuro projektu:
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-59-39
fax: +48 (42) 638-59-40
e-mail: boi@uml.lodz.pl

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=