INWESTUJ W ŁODZI
INWESTUJ W ŁODZI

Zamówienia publiczne II

Zapytanie ofertowe dot. usługi zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego poprzez rezerwację i zakup biletów wstępu/identyfikatorów na Galę rozdania nagród CEE Shared Services and Outsourcing Awards w dniu 31.01.2019 r. w Warsz

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego poprzez rezerwację i zakup biletów wstępu/identyfikatorów na Galę rozdania nagród CEE Shared Services and Outsourcing Awards w dniu 31.01.2019 r. w Warszawie.

 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

 

Termin składnia ofert upływa w dniu 15.01.2019 r. o godz. 10.00.


Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 114, I piętro). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.3.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Impact fintech’18 w 2018 r., najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty (100% - cena oferty brutto) złożył Wykonawca: Fundacja Impact, ul. Stawki 3A/47, 00-193 Warszawa.

Wartość oferty wynosi 25 000,00 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

DPr-BOIZ-I.271.64.2018

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Impact fintech’18 w 2018 r.

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach Impact fintech’18 w 2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 19.11.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.64.2018

Zapytanie ofertowe dot. usługi sporządzenia raportu nieruchomościowego, dotyczącego rynku hotelowego w Łodzi

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi sporządzenia raportu nieruchomościowego, dotyczącego rynku hotelowego w Łodzi.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 24.10.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.63.2018

Zamawiający informuje, o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę sporządzenia raportu nieruchomościowego, dotyczącego rynku hotelowego w Łodzi w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 10 000 PLN netto, a nie przekracza kwoty 60 000 PLN netto, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, w imieniu Miasta Łodzi informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Walter Herz Sp z o.o. Sp. K.,
ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

Zapytanie ofertowe dot. usługi sporządzenia raportu HR, dotyczącego potencjału relokacyjnego Łodzi i regionu

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi sporządzenia raportu HR, dotyczącego potencjału relokacyjnego Łodzi i regionu.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 24.10.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.60.2018

Zamawiający informuje, o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę sporządzenia raportu HR, dotyczącego potencjału relokacyjnego Łodzi i regionu w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 10 000 PLN netto, a nie przekracza kwoty 60 000 PLN netto, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, w imieniu Miasta Łodzi informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Antal Sp. z o.o.,
ul. Gwieździsta 66, 53-413 Wrocław

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp. w 2018 r. (Gala Pereł Polskiej Gospodarki), najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty (100% - cena oferty brutto) złożył Wykonawca: Oficyna Wydawnicza Rynek Polski Sp. z o.o., ul. Elektoralna 13, 00-137 Warszawa. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

Wartość oferty wynosi 61 500,00 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 
Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w w/w postępowaniu i mamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

Z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę skontaktujemy się po zaopiniowaniu projektu umowy przez wydział prawny UMŁ.

DPr-BOIZ-I.271.50.2018

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp. w 2018 r. (Gala Pereł Polskiej Gospodarki) w związku z realizacją przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 30.08.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.50.2018

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=