INWESTUJ W ŁODZI
INWESTUJ W ŁODZI

Zamówienia publiczne II

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp. w 2018 r. (Gala Pereł Polskiej Gospodarki), najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi w tym postępowaniu kryteriami oceny oferty (100% - cena oferty brutto) złożył Wykonawca: Oficyna Wydawnicza Rynek Polski Sp. z o.o., ul. Elektoralna 13, 00-137 Warszawa. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

Wartość oferty wynosi 61 500,00 PLN i spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 
Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w w/w postępowaniu i mamy nadzieję na współpracę w przyszłości.

Z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę skontaktujemy się po zaopiniowaniu projektu umowy przez wydział prawny UMŁ.

DPr-BOIZ-I.271.50.2018

Szanowni Państwo,

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dot. usługi promocji gospodarczej regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach gali, która pozwoliłaby wyróżnić przedsiębiorców z sukcesami, przedsiębiorców innowatorów itp. w 2018 r. (Gala Pereł Polskiej Gospodarki) w związku z realizacją przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki i kryteria oceny ofert zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik do niniejszej wiadomości.

Termin składnia ofert upływa w dniu 30.08.2018 r. o godz. 10.00.

Ofertę prosimy przesłać: w wersji elektronicznej na adres: k.fabjanowski@uml.lodz.pl lub też dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104A, 90-926 Łódź). Ofertę należy sporządzić na szablonie stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami nr 1 i 2 (pliki w wersji edytowalnej w załączeniu).


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.


Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.


DPr-BOIZ-I.271.50.2018

 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=